Optimalizace pro konverze (CRO – Conversion Rate Optimization)

Optimalizace pro konverze

Optimalizace je systematický proces zvyšování procenta návštěvníků webových stránek, kteří podniknou požadovanou akci – ať už jde o odeslání objednávky, vyplnění kontaktního nebo poptávkového formuláře nebo třeba stažení dema programu.

Většina markeťáků má za úkol zvyšovat návštěvnost webových stránek, jakmile se začnou objevovat první výsledky, markeťáci se pokusí generovat ještě větší provoz, aby dosáhli ještě vyšších zisků. Návštěvnost webových stránek nemusí být konzistentní a pokud návštěvníky oslovíte při první návštěvě a neprovedou požadovanou akci, je velmi málo pravděpodobné, že se na stránky někdy v budoucnu vrátí a konverzi dokončí. A zbytečně se promrhá mnoho příležistostí k uzavření ochodu, nemluvě o ztraceném času, zdrojích a finančních prostředcích. Zvyšování návštěvnosti by měla být pouze část marketingového snažení. Kromě přivádění návštěvníků na web je důležité je zaujmout a přesvědčit k provedení požadované akce, kdy chcete návštěvníci transformovat v (potenciální) zákazníky.

Přestože je to zarážející, jen málo marketingových týmů se zaměřuje na to, aby vytěžili ze stávajícího provozu vytěžili co nejvíce. Zde přichází optimalizace konverzního poměru (CRO), což je nejlepší způsob, jak zvýšit své šance na úspěch a získat co nejvíce konverzí při stejné návštěvnosti a bez dodatečných nákladů na marketingové kampaně.

Proces CRO zahrnuje porozumění motivaci a chování potencionálních zákazníků, tomu jak se uživatelé pohybují na webu, jaké akce podnikají a co je odrazuje a brání jim v dosažení vašich cílů. Navrhováním a úpravou určitých prvků webové stránky a zlepšením použitelnosti a uživatelského prožitku se mohou zvýšit šance, že návštěvníci webu před jejich odchodem provedou kýženou akci. CRO je neustálým procesem učení a optimalizace a je to komplexní proces, který se stává z několika etap. Úspěšná CRO kapaň je taková, která využívá podrobná data k analýze výsledků, provádí několik testů, na základě kterých vyladí obsah tak, aby byl pro návštěvníky co nejrelevantnější a nejzajímavější.

Optimalizace pro konverze zvýší  konverzní poměr webových stránek o desítky i stovky procent, rapidně zvýší návratnost investic z marketingových kampaní a výrazně sníží náklady na získání jednoho zákazníka.