Konverzní poměr (Conversion rate)

Konverzní poměr (Conversion Rate)

Ke konverzi dochází na webových stránkách, když návštěvník webu splní (dokončí) požadovaný cíl, např. dokončí objednávku nebo vyplní poptávkový formulář. Konverzní poměr udává procento celkového počtu návštěvníků stránky, kteří konvertují a popisuje vztah mezi návštěvami webu a konverzemi.

Výpočet konverzního poměru: Konverzní poměr = (Počet konverzí x 100) / Počet návštěvníků

Ukázkový příklad

E-shop zaznamenal 100.000 návštěv, během kterých objednalo zboží 2.000 návštěvníků.

Konverzní poměr e-shopu za sledovanou dobu je (2.000 x 100) / 100.000 = 2%

Přesnější míra konverze

Pro přesnější výpočet míry konverze je třeba počet návštěvníků stránky ve vzorečku unikátními návštěvníky, to znamená že se návštěvník webových stránek započítává pouze jednou i když web navštívil v daném časovém období vícekrát. K identifikaci návštěvníků používájí analytické nástroje soubory Cookies, které umožňuje rozpoznat více návštěv od stejného uživatele.

Přesnější míra konverze = (Počet konverzí x 100) / (Počet unikátních návštěvníků)

Očekávaná míra konverze

Předpokládaný konverzní poměr u e-shopů je zhruba nad 1%, což znamená že každý 100. zákazník provede objednávku. Známé a úspěšné internetové obchody mají konverzní poměr kolem 10% naopak konverzní poměr pod 1% je zpravidla ukazatelem, že s webovými stránkami není něco v pořádku a je na místě optimalizace pro konverze.

Míra konverze se velmi liší podle odvětví i obchodního modelu. E-shop, který prodává papírnické zboží v hodnotě do 200,- Kč/ks může očekávat vyšší konverzní poměr než obchod prodávající luxusní kabelky v řádech desítek tisíc. Stejně tak může e-shop prodávající zejména Vánoční obdoby očekávat vyšší konverzní poměr 3 měsíce před Vánoci než po zbytek roku. Je důležité si uvědomit, že e-shopu zaměřenému na prodej luxusního zboží bude postačovat, pokud konvertuje 1 z 1.000 návštěvníků, zatímco obchod prodávající levné kancelářské potřeby bude muset prodat mnohem více, aby vygeneroval dostatečný zisk.

Nižší konverzní poměr tedy není nutně důsledkem špatné optimalizace webových stránek a je důležité sledovat další faktory, např. zisk či návratnost investic (ROI). Nižší počet návštěvníků může znamenat vyšší konverzní poměr, ale zisk může být stále nižší než zisk dosažený vyšším počtem návštěvníků s nižším konverzním poměrem.

Příklad:

1.000 návštěvníků x 4% konverzní poměr x 1.000,- Kč průměrná hodnota objednávky = obrat 40.000,- Kč
5.000 návštěvníků x 2% konverzní poměr x 200,- Kč průměrná hodnota objednávky = obrat 20.000,- Kč

Konverzní poměr by se nikdy neměl vyhodnocovat samostatně, aniž by byly zohledněny další KPI, kterými jsou např. obrat a příjem či návratnost investic.