Konverze (Conversion)

Konverze (Conversion)

Ke konverzi dochází na webových stránkách, když návštěvník webu splní (dokončí) požadovaný cíl. Pokud se jedná o e-shop, tak bude cílem webu prodej zboží a konverzí se označí dokončení nákupu, které však nemusí být jedinou konverzí. Webové stránky i aplikace mají často několik různých cílů a u každého z nich se bude měřit míra jeho dosažení tzv. konverzní poměr.

V začátcích internetu bylo měřítkem úspěšnosti webových stránek počet návštěvníků, které na stránky zavítali. Vysoká návštěvnost znamená větší zásah a publicitu a může to být klíčovým faktorem pro růst značky a podnikání. Ale je důležité si uvědomit, že tyto čísla poskytují pouze základní náhled a žádnou zpětnou vazbu o tom, co návštěvníci na webu dělají a jestli je nabídka nebo obsah zaujal. Každý web byl vytvořen s ohledem na obchodní cíle, ať už jde o poskytování informací, oslovování potenciálních zákazníků či prodej produktů a konverze jsou důležitým ukazatelem pro optimalizaci webu a marketingové strategie.

Makro konverze

Makro konverze jsou akce, které reprezentují primární cíl webových stránek a měly by odrážet požadovaný obchodní výsledek návštěvy uživatele na webu.

Mikro konverze

Pojmem mikro konverze se označují sekundární akce, které samy o sobě nemusí být cenné a nutně nemusí generovat zisk, ale naznačují určitou úroveň míry zapojení a interakce s webem.  Jedná se například o akce, které jsou kritické na cestě k dosažení makro konverze (přidání zboží do košíku, zobrazení nákupního košíku, zobrazení stránky s volbou dopravy a platby). Může se jednat i o cíl, který pravděpodobnost provedení konverze zvyšuje. Mnoho e-shopů má dnes na webu produktová videa a je velmi pravděpodobné, že návštěvníci, kteří si promo video přehrají, později uskuteční nákup a v tomto případě by se přehrání videa počítalo mezi mikro konverze.

V závislosti na cílech vašeho webu či společnosti může mezi konverze patřit:

V závislosti na odvětví mohou existovat protichůdné definice makro a mikro konverzí. Tyto definice uvádějí, že makro konverze je definována jako jakákoli konverze, která je dokončena a mikro konverze jako všechny dokončené kroky vedoucí k makro konverzi. Tato definice není nesprávná a definice je v podstatě subjektivní a je důležité pochopit, že mikro konverze vždy nepovede k makro konverzi.