Generování leadů (Lead Generation)

Generování leadů

Generování leadů je proces identifikace potenciálních zákazníků, kteří projeví zájem o vámi poskytované produkty nebo služby. Zájem bývá zpravidla vyjádření sdílením osobních údajů. V podstatě se tedy jedná o sdílený sběr informací o prospektech, kterými může být jméno, e-mail, telefon, společnost, funkce a v některých případech i demografické údaje (např. věk, bydliště, příjem). Při kontaktu s prospektem se získané informace využijí k personalizaci nabídky, aby byla pro klienta co nejzajímavější a nejrelevantnější. Leady mohou být generovány pro různé účely: rozšiřování odběratelů newsletteru, vytváření věrnostních  a slevových programů, získávání nových členů atd.

Proces nákupu se za poslední roky výrazně změnil. Dříve stačilo k úspěchu zakoupení databáze kontaktů, ale v dnešní době se prosté obvolávání na blind stalo neefektivním, protože lidé na nevyžádané hovory reagují velmi negativně a zpravidla zavěsí ještě dříve, než svou dokonalou nabídku stačíte vyslovit a to samé platí i pro zasílání nevyžádaných (a nezákonných) obchodní sdělení prostřednictvím elektronické pošty. Proto musí obchodní týmy hledat nové způsoby, jak potenciální zájemce oslovit. Dnes se většina společností z odvětví pojišťovnictví, hypoték a půjčkek, leasingů, mobilních operátorů či distributorů energií, spoléhá na generování leadů, které společnostem pomáhá ve stabilním rozvoji a růstu.


Generování leadů je komplexní a složitý proces, který zahrnuje celou řadu strategií a marketingových kanálů. Jedná se o hledání různých způsobů, jak oslovit a přilákat prospekty, upoutat jejich pozornost a vyvolat zájem o vaše produkty či služby, aby si od vás sami vyžádali další informace. Standardním způsobem, jak sbírat leady v online prostředí, je pomocí metod Inboud Marketingu a prostřednictvím formuláře na speciální webové stránce tzv. landing page.

Pokud na konferenci potkáte 100 lidí a požádáte je o jejich vizitky, e-mail či telefon a oni s Vámi tyto údaje budou sdílet, pak se také jedná o generování leadů. To samé, pokud návštěvník webové stránky vyplní registrační formulář či poptá zpracování nezávazné cenové poptávky. Pokud budete sdílet informace o novém produktu na sociálních médiích a někdo ze sledujících zanechá komentář, ve kterém projeví o produkt zájem, tak je to další příklad generování leadů.

Kvůli těmto příkladům se může zdát, že je generování leadů velmi snadná činnost, ale opak je pravdou. Přesvědčení prospektů ke sdílení kontaktních informací je tím nejzapeklitějším úkolem online marketingu a aby generování leadů skutečně fungovalo, musíte prospektům nabídnout skutečně hodnotnou službu či produkt nebo freebie.