Freebie Marketing (Freebie)

Freebie Marketing

Ve světě marketingu a reklamy existuje pouze jedno magické slovíčko, které vyvolává větší zájem než oblíbený „VÝPRODEJ“ a není to nic jiného než slovo „ZDARMA“. Anglické slovo Freebie by se dalo volně přeložit jako pozornost podniku čili něco, co dostanete zdarma. Hlavní myšlenka, jak přilákat nové zákazníky a zvýšit celkový prodej, je strategie rozdávání produktů zdarma (netýká se pouze nabídky bezplatných vzorků), za účelem zvýšení prodeje jiného produktu. Freebie strategie je efektivní nástroj, který pomůže odhalit váš web a může zvýšit nejen prodej, ale i povědomí o značce a produktech mezi cílovou skupinou.

Termín Freebie může být lehce zavádějící, protože se nepoužívá pouze ve chvíli, kdy něco rozdáváte zdarma, ale je běžně používaným termínem popisujícím podobnou strategii, kdy nabízíte zboží za velmi nízkou cenu s cílem zvýšit prodej doplňkových produktů. Například mobilní telefony se mohou prodávat s velmi nízkou a někdy i nulovou marží, aby se podpořil prodej příslušenství (obvykle s vysokým ziskem), ale může to fungovat i naopak a ke koupi mobilního telefonu můžete nabízet a inzerovat související doplňky, například power banku  nebo kryt, zdarma. Termín Freebie se užívá i v případě nalákání zákazníka s vidinou budoucích pravidelných a opakovaných nákupů. Např. prodejce tiskáren může tiskárny prodávat za lákavou cenu s tím, že se zákazníci budou vracet a pravidelně nakupovat papír a tonery.

Freebies může vyvolat zájem prospekta o další nabídku produktů. Promyšlená freebie strategie buduje důvěryhodnost, pomůže s budovaním silné fanouškovské základny i rozšiřováním seznamu odběratelů newsletteru a přesvědčuje návštěvníky stránky, aby se stali vašimi zákazníky. Na slovo „zdarma“ pozitivně reaguje skoro každý. Když lidé vidí nabídku dopravy zdarma, dárek k nákupu, bezplatný e-book nebo nabídku typu kup jeden a druhý dostaneš zdarma, vyvolá to zájem. Online značky mohou nabízet bezplatné hry, dema či související nástroje a poskytovatelé služeb často nabízejí bezplatné vstupní konzultace. Prospekt s vámi může dobrovolně sdílet jméno a e-mailovou adresu výměnou za zajímavý e-book zdarma, ale vyhne se nabídkám, které vyžadují sdílení citlivějších informací. Pokud budou mít freebies přidanou hodnotu pro vaše zákazníky, poslouží jako silná marketingová strategie, protože se budou prodávat samy. Vy zveřejníte relevantní informace na několika kanálech – webových stránkách, sociálních médiích i offline publikacích a spotřebitelé budou šířit zajímat nabídku mezi sebou, což eliminuje potřebu rozsáhlé marketingové kampaně.


Uspěšná freebie strategie by měla být součástí celkového marketingového plánu. Neměli byste jen tak rozdávat něco zdarma. Vaše strategie by měla být konzistentní a začleněná do komplexní marketingové strategie. Vytvořte pouze zajímavou a žádoucí nabídku. Nenabízejte zákazníkům něco, co se nepotřebují, co se jim nebude líbit a nakonec to zahodí. Takže se ani nesnažte zbavit neprodejných a neoblíbených produktů. Místo toho jim dejte něco, co pro ně bude mít užitek a co rádi využijí. Obyčejný slevový kupón může upoutat jejich pozornost. Do freebie strategie nemusíte zapojovat pouze potencionální klienty, ale můžete oslovit i influencery a blogery, kteří mají potenciál oslovit vaše cílové publikum.