Double Opt-In

Double Opt-In

Platformy určené k hromadnému rozesílání emailů, např. Mailchimp či Smartemailing umožňují přihlášení uživatelů k odběru newsletteru z webových stránek, blogů či e-shopů pomocí dvoufázového ověření. Double Opt-In proces se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku vyplní potencionální subscriber přihlašovací formulář, kam zadá emailovou adresu a po jejím odeslání se zobrazí stránka s poděkováním za registraci, které potenciálního odběratele informuje o odeslání potvrzujícího emailu. Ve druhém kroku je uživateli odeslán automatický konfirmační email. Kliknutím na jedinečný odkaz uživatel ověří vlastnictví zadané emailové adresy, dokončí registraci k odběru newsletteru a až po splnění této podmínky ho systém přidá na seznam vašich odběratelů.

Subjekty se sídlem v Evropské unii a subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, jsou povinni řídit se obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracovatel osobních údajů je mimo jiné povinnen prokázat souhlas se zasíláním newsletterů jednotlivým odběratelům. Double-Opt předchází zneužití emailových adres a je doporučenou metodou, jak souhlas se zasíláním newsletterů získat. Pokud pro sběr emailových adres používáte integrované Mailchimp formuláře, můžete si vyexportovat CSV soubor, který bude obsahovat informace o datu, čase a IP adrese, ze které přihlášení k odběru newsletteru proběhlo.