Demografické údaje

Demografické údaje

V online marketingu existují různé způsoby, jak oslovit konkrétní cílovou skupinu. Segmentace publika pomocí demografických údajů je jedním ze způsobů zacílení reklamy nejčastěji podle pohlaví a věku. Sociální média jdou s možnostmi demografického cílení ještě více do hloubky a nabízejí segmentaci podle vzdělání (úroveň vzdělání, obor, škola či ročník bakalářského studia), výše příjmu, životních událostí (narozeniny, nové zaměstnání nebo vztah, vztah na dálku, výročí či čerstvě zasnoubení, novomanželé), událostí přátel, rodičovství a věku dětí, rodinného stavu, zaměstnávání či zaměstnavatelů, pracovního odvětví či pozice.

Rozdělení trhu na menší segmenty se společnou proměnnou, znamená efektivnější využívání čas, zdroje i finančních prostředků. Tato klasifikace pomáhá marketérům zacílit na vhodný okruh potencionálních zákazníků, umožňuje lépe porozumět potřebám jednotlivých skupin a využít personalizaci reklamy, která umožňuje vytvářet obsah, který bude danou skupinu zajímavý a hodnotný.