Cílová skupina (Target Audience)

Cílová skupina

Pojmem cílová skupina se označují vaši potenciální zákazníci. Je to skupina lidí, které oslovujete s nabídkou produktů nebo službeb. Lze ji popsat podle behaviorálních a demografických atributů, kterými jsou věk, pohlaví, příjem, vzdělání, zájmy či zájem o koupi nebo geografická poloha. Pokud v online marketingu používáte cílení na publika, nezaměřujete se na typy webů, na kterých se budou zobrazovat Vaše reklamy, ale na konkrétní lidi, kterým se reklama zobrazí.

Cílení na správné publikum může být rozhodujícím faktorem účinnosti a návratnost investic marketingových kampaní se může zvýšit až 8x a prodej alespoň o 10%. Více než polovina spotřebitelů považuje personalizované reklamy za poutavější. Pro účely cílení využívají markeťáci buď jeden typ atributů publika (např. demografické údaje) nebo vytvoří specifický mix, který co nejpřesněji definuje jejich cílovou skupinu. Příkladem cílové skupiny mohou být ženy ve věku 35-42 let, které projevují zájem o zdraví a ekologii.