Optimalizace pro konverze (CRO)

Návštěvnost webových stránek či e-shopu je pouze jedna polovina marketingové rovnice. Návštěvníky na webové stránky totiž nestačí pouze přivést, ale musíte je zaujmout a přesvědčit k provedení konverze, což je požadovaná akce, kterou by měl návštěvník webových stránek provést. Různé webové stránky mohou mít různé cíle, ale zpravidla se jedná o nákup zboží, rezervaci služeb, vyplnění poptávkového formuláře, zanechání kontaktních údajů, přihlášení k odběru newsletteru ...

Díky optimalizaci pro konverze se odstraní překážky, které návštěvníkům brání k dokončení konverze, webové stránky budou uživatelsky přívětivé, přehledné, poutavé a přesvědčivé. Míra konverze webových stránek je ovlivněna mnoha různými faktory, ale i malé úpravy vedou ke zvýšení konverzního poměru - např. změna jediného slova na tlačítku s výzvou k akci může zvýšit počet odeslaných formulářů o stovky procent! Čím více návštěvníků webu přesvědčíte ke konverzi, tím více vyděláte.


Motivační příklad I: Optimalizace konverzního poměru

Optimalizace konverzního poměru zvyšuje ziskovost webových stránek či e-shopů při stejné návštěvnosti a bez dodatečných nákladů na marketingové aktivity. Díky optimalizaci pro konverze využijete potenciál vaší webové prezentace naplno a maximalizuje návratnost investic z Vašich marketingových kampaní a akvizičních kanálů ...


↗

konverzního poměru

Návštěvnost

Počet zákazníků

Ø výše objednávky

Celkové tržby

BEZ Cro

100%

1%

Konverzní poměr

10.000

100

1.000,- Kč

100.000,- Kč

↗

 cro na 150%

1,5%

konverzní poměr

10.000

150

1.000,- Kč

150.000,- Kč

↗

cro na 200%

2%

konverzní poměr

10.000

200

1.000,- Kč

200.000,- Kč

↗

 cro na 300%

3%

konverzní poměr

10.000

300

1.000,- Kč

300.000,- Kč

↗

 cro na 400%

4%

konverzní poměr

10.000

400

1.000,- Kč

400.000,- Kč

↗

 cro na 500%

5%

konverzní poměr

10.000

500

1.000,- Kč

500.000,- KčMotivační příklad II: Zvýšení průměrné hodnoty objednávky

Co se zvyšování výnosů e-shopů týče, pozornost se zaměřuje zejména na zvýšení návštěvnosti s cílem oslovit více potenciálních zákazníků nebo na zvýšení konverzního poměru, tedy návštěvníků e-shopu, kteří skutečně nakoupí. Výnos e-shopu se počítá pomocí jednoduchého vzorečku: VÝNOS = POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ X KONVERZNÍ POMĚR X PRŮMĚRNÁ HODNOTA OBJEDNÁVKY. Poslední způsob, jak zvýšit výnos e-shopů, je zvýšení průměrné hodnoty objednávky, což je veličina, kterou e-shopy často přehlížejí...


↗

Ø hodnoty objednávky

Návštěvnost

Konverzní poměr

Počet zákazníků

Ø výše objednávky

Celkové tržby

BEZ

CRO

1.000,-

Ø výše objednávky

10.000

2,5%

250

1.000,- Kč

250.000,- Kč

↗

Ø výše o 100,- Kč

1.100,-

Ø výše objednávky

10.000

2,5%

250

1.100,- Kč

275.000,- Kč

↗

Ø výše o 200,- Kč

1.200,-

Ø výše objednávky

10.000

2,5%

250

1.200,- Kč

300.000,- Kč

↗

Ø výše o 300,- Kč

1.300,-

Ø výše objednávky

10.000

2,5%

250

1.300,- Kč

325.000,- Kč

↗

 Ø výše o 400,- Kč

1.400,-

Ø výše objednávky

10.000

2,5%

250

1.400,- Kč

350.000,- Kč

↗

 Ø výše o 500,- Kč

1.500,-

Ø výše objednávky

10.000

2,5%

250

1.500,- Kč

375.000,- Kč