O mnńõ

Jsem studentkou Informatiky na MFF UK a informańćn√≠m technologi√≠m se vńõnuji jiŇĺ 15 let. Specializuji se na webov√© technologie a online marketing, jehoŇĺ znalosti jsou bezpodm√≠neńćnńõ nutn√© pro vytvoŇôen√≠ √ļspńõŇ°n√© webov√© prezentace, kter√° bude plnit stanoven√© c√≠le.

Cenn√© zkuŇ°enosti jsem z√≠skala na pozici Online marketing specialistky ve spoleńćnosti Business Media CZ, kde jsem vedla √ļspńõŇ°n√© kampanńõ generuj√≠c√≠ leady z internetu a soci√°ln√≠ch s√≠t√≠ s vysokou n√°vratnost√≠ investic. DalŇ°√≠ zkuŇ°enosti jsem z√≠skala na pozici PPC specialistky ve spoleńćnosti AdFinance (nyn√≠ UŇ°etŇôeno.cz), kde jsem se vńõnovala PPC kampan√≠m ve vysoce konkurenńćn√≠m prostŇôed√≠ bankovn√≠ch produktŇĮ. V souńćasnosti pracuji na voln√© noze jako konzultantka v oblasti online marketingu.

S lektorskou ńćinnost√≠ m√°m bohat√© zkuŇ°enosti, oduńćila jsem pŇôes 200 hodin bńõhem 13 semestr√°ln√≠ch kurzŇĮ s n√°zvem Nov√© trendy v marketingu, kter√Ĺch se dohromady z√ļńćastnilo v√≠ce neŇĺ 300 studentŇĮ.

Jsem drŇĺitelkou 12 certifik√°tŇĮ od spoleńćnosti Google.